microbit MakeCode – regulacja głośności

microbit MakeCode – regulacja głośności

Ostatnia aktualizacja microbit MakeCode przyniosła długo oczekiwaną możliwość określenia poziomu głośności sygnału z płytki micro:bit we wszelkich Twoich muzycznych projektach.

Ustawienie głośności odbywa się przez wykorzystanie bloczka set volume. Zawiera się ona w przedziale od 0 do 255 przy czym 0 to całkowita cisza, a 255 to głośność maksymalna.

bloczek set volume w microbit MakeCode
set volume w micro:bit MakeCode

W języku Python natomiast regulacja głośności odbywa się poprzez przekazanie wartości argumentu metodzie set_volume(). Jest to metoda klasy music. Tak jak w przypadku MakeCode, wartość głośności zawiera się w przedziale od 0 do 255.

music.set_volume(127) # set_volume w języku Python

W metodzie tej jak i bloczku, zamiast ręcznie wpisywanej wartości argumentu, użyć możesz również działań matematycznych, wartości pochodzących ze zmiennych lub będące wartościami odczytanymi przez zewnętrzne czujniki.

Możliwości jest wiele, eksperymentuj! 🙂

microbit MakeCode znajdziesz pod tym linkiem